Otthonfelújítási támogatás!

A támogatás a 2021. január 1-jén vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson
végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.

  • Facebook
  • Google+

Támogatás összege:

 

A számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.
Számlák:
• az igénylő – együttes igénylés esetén az igénylők egyike – saját nevére szóló,
• az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
• a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási
szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a
vállalkozó az Áfa törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
• a támogatás az 5%-os ÁFA mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe
a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet

 

 

 

Támogatható felújítási tevékenységek:

 

• víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy
cseréje,
• fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
• fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló
energiaforrások alkalmazását is,
• az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,
párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
• tető cseréje, felújítása, szigetelése,
• égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
• klímaberendezés beépítése, cseréje,
• napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
• belső tér felújítása, ideértve
• a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását,
• festését, tapétázását,
• a galériaépítést,
• a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
• a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
• a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását
• a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjé
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló
helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
• kerítés építése,
• gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
• terasz, loggia, erkély, előtető építése,
• térburkolat készítése, cseréje,
• télikert kialakítása,
• amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül: a 12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
• alapozási szerkezet megerősítése, valamint
• beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.
• használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló
energiaforrások alkalmazását is

 

Felvehető állami támogatás mértéke egyes esetekben:
pl.: Vállalkozói díj Anyagköltség Felvehető támogatás*
1. 0 Ft 6 000 000 Ft 0 Ft
2. 6 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft
3. 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft
4. 1 500 000 Ft 4 500 000 Ft 3 000 000 Ft
5. 2 000 000 Ft 4 000 000 Ft 3 000 000 Ft
6. 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 500 000 Ft
7. 1 000 000 Ft 9 000 000 Ft 2 000 000 Ft
8. 500 000 Ft 3 000 000 Ft 1 000 000 Ft
9. 750 000 Ft 5 250 000 Ft 1 500 000 Ft
10. 4 000 000 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft
*A vállalkozói díj-anyagköltség arány mindig 50-50%.

 

Share This